logo dfinance

Zaświadczenie o dochodach a oświadczenie – czym to się różni?

zaświadczenie o dochodach

W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, gdy musi udokumentować swoje dochody. Wiele instytucji, takich jak banki i urzędy wymagają przedstawienia informacji o zarobkach w celu udzielenia kredytu czy przyznania świadczeń socjalnych. W takich sytuacjach pojawiają się dwa dokumenty, które mogą wydawać się podobne, ale mają istotne różnice – zaświadczenie o dochodach oraz oświadczenie o dochodach.

Zaświadczenie o dochodach

Zaświadczenie o dochodach to oficjalny dokument wystawiany przez podmiot uprawniony do potwierdzenia wysokości zarobków osoby fizycznej. Najczęściej zaświadczenia o dochodach wystawiają pracodawcy, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło). Zaświadczenie może być również wystawione przez inne podmioty, takie jak ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) czy US (Urząd Skarbowy), w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zaświadczenie o dochodach zawiera szczegółowe informacje na temat zarobków danej osoby, takie jak wysokość wynagrodzenia, okres zatrudnienia, rodzaj umowy czy źródło dochodu. Dokument ten jest potwierdzeniem faktycznych dochodów osoby, co sprawia, że ma dużą wartość dowodową i wiarygodność w oczach instytucji żądających jego przedstawienia.

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o dochodach to dokument, w którym osoba fizyczna samodzielnie deklaruje swoje dochody. W przeciwieństwie do zaświadczenia o dochodach, oświadczenie nie jest wystawiane przez żadną instytucję ani podmiot zewnętrzny. Jest to jedynie pisemne zobowiązanie osoby składającej oświadczenie do podania prawdziwych informacji na temat swoich zarobków. Najczęściej ma miejsce przy ubieganiu się o kredyt na oświadczenie.

W oświadczeniu o dochodach osoba deklaruje wysokość swojego przychodu oraz źródła tego przychodu. Może to obejmować zarówno dochody z pracy, jak i inne źródła, takie jak renty, emerytury czy świadczenia socjalne. Oświadczenie może być sporządzone na wolnym druku lub na specjalnym formularzu dostarczonym przez instytucję żądającą przedstawienia informacji o dochodach.

biuro@dfinance.pl +48 537 166 839

Zostaw Swój numer - oddzwonimy

biuro@dfinance.pl +48 537 166 839