logo dfinance

Jakie zabezpieczenia są najczęściej stosowane przy kredytach gotówkowych?

kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy to jedna z najpopularniejszych form finansowania różnych potrzeb, zarówno konsumpcyjnych, jak i inwestycyjnych. Aby zminimalizować ryzyko niewypłacalności klienta oraz zabezpieczyć się przed ewentualnymi problemami ze spłatą zobowiązań, banki stosują różne rodzaje zabezpieczeń.

Zabezpieczenie osobowe

Jednym z podstawowych zabezpieczeń stosowanych przez banki jest tzw. zabezpieczenie osobowe. Obejmuje ono ocenę zdolności kredytowej klienta, która pozwala na określenie jego wiarygodności finansowej oraz prawdopodobieństwa terminowej spłaty zadłużenia. Banki analizują historię kredytową klienta, jego dochody oraz wydatki. W przypadku braku zdolności kredytowej lub wątpliwości co do terminowej spłaty zobowiązań bank może poprosić o poręczyciela, który będzie odpowiedzialny za dług w razie niewypłacalności klienta.

Zabezpieczenie rzeczowe

Kolejnym rodzajem zabezpieczenia stosowanym w kredytach gotówkowych jest zabezpieczenie rzeczowe. Polega ono na ustanowieniu na rzecz banku prawa zabezpieczającego, takiego jak hipoteka, zastaw rejestrowy czy też cesja praw z umowy ubezpieczenia. W przypadku problemów ze spłatą kredytu bank może sięgnąć po te zabezpieczenia i zrealizować swoje roszczenia, np. poprzez sprzedaż przedmiotu zastawu.

Poręczenie majątkowe

W sytuacji, gdy inne formy zabezpieczeń okażą się niewystarczające, bank może również poprosić o poręczenie majątkowe. Oznacza to, że osoba trzecia (np. członek rodziny kredytobiorcy) zobowiązuje się do spłaty zadłużenia w przypadku niewypłacalności klienta. Poręczenie majątkowe jest często stosowane w przypadku trudnych kredytów, czyli kredytów dla seniorów, osób młodych, bez historii kredytowej lub ze słabą zdolnością kredytową.

Ubezpieczenie kredytu

Wiele banków oferuje również tzw. ubezpieczenie kredytu, które ma na celu zabezpieczenie spłaty zadłużenia w sytuacji wystąpienia określonych zdarzeń losowych, takich jak utrata pracy, choroba czy śmierć kredytobiorcy. Ubezpieczenie to jest dobrowolne i wiąże się z dodatkowymi kosztami dla klienta, jednak może znacznie zmniejszyć ryzyko niewypłacalności oraz ułatwić uzyskanie kredytu w przypadku osób o niższej zdolności kredytowej.

biuro@dfinance.pl +48 537 166 839

Zostaw Swój numer - oddzwonimy

biuro@dfinance.pl +48 537 166 839