logo dfinance

Trudne kredyty bankowe

Terminem trudne kredyty bankowe, określamy świadczenia udzielane kredytobiorcom w ciężkiej sytuacji finansowej takie, jak kredyty dla rencisty czy kredyty dla seniora. Są to także wszystkie finansowania przyznawane osobom, które nie mogą poszczycić się najlepszą historią kredytowania. Warto bowiem pamiętać, że banki uważnie analizują wiarygodność finansową każdego Klienta, starającego się o uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych. Jeśli dana osoba wywiązuje się ze swoich zobowiązań kredytowych, jest rzetelnym i terminowym płatnikiem, a dodatkowo posiada stabilny dochód na odpowiednim poziomie, staje się wówczas dla instytucji finansowych cennym klientem. Banki chętnie udzielają wsparcia takim Klientom, oferując im często znacznie lepsze warunki niż osobom, które nie mogą wykazać się równie dobrą historią finansową. Należy mieć jednak na uwadze, że w sytuacji, kiedy terminowość spłat ulega zaburzeniu, pojawiają się coraz większe zaległości oraz przeterminowania rat, banki obniżają Klientowi scoring (punktowa ocena wiarygodności w BIK) i może mieć on problem z uzyskaniem trudnego kredytu.

Kiedy bank nie udzieli kredytu?

Obok wymienionych sytuacji, bank może odmówić udzielenia kredytu również wtedy, gdy kredytobiorca zalega z płatnościami względem organów skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kluczowy wpływ na decyzję kredytodawcy może mieć również brak rzetelności, jaką potencjalny kredytobiorca wykazał się względem swoich kontrahentów. Powyższe uwagi dotyczą rzecz jasna przedsiębiorców. Warto dodać, że pierwszym krokiem w budowaniu na nowo dobrej historii kredytowania może być konsolidacja kredytów firmowych. Klienci, którzy walczyli o otrzymanie trudnego kredytu, a spotkali się z odmowną decyzją banku, powinni zadbać o swój scoring. Mogą to zrobić właśnie poprzez uporządkowanie zaciągniętych już zobowiązań.

Trudny kredyt – z uwagi na niski dochód

Banki często odmawiają kredytowania ze względu na niedostateczną ilość środków, jakie mogą zostać zaangażowane w obsługę zobowiązania. Uzyskanie kredytu z niskim dochodem, na przykład na zasiłku, jest jednak możliwe. Nasi specjaliści pomogą Państwu w zdobyciu finansowana, nawet w sytuacji ubiegania się o bardzo trudny kredyt, gdy nie powinniście go dostać. Współpracujemy bowiem aż z 15 największymi bankami, działającymi na polskim rynku – Alior Bank, Nest Bank, Getin, Plus Bank, mBank, Raiffeisen, Credit Agricole, Santander, Deutsche Bank, Bank Pocztowy, Idea Bank, SKOK, TF Bank, PKO BP, BNP Paribas. Przeprowadzamy z tymi podmiotami skuteczne negocjacje, które w efekcie dają świetne rezultaty dla naszych klientów. Dlatego nawet uzyskanie kredytu dla seniora, rencisty oraz osoby na zasiłku nie jest dla nas problemem.

biuro@dfinance.pl +48 537 166 839

Zostaw Swój numer - oddzwonimy

biuro@dfinance.pl +48 537 166 839

Trudne kredyty – w przypadku rencistów

W wielu bankach emeryci mogą liczyć na przyznanie kredytu dla rencisty na preferencyjnych warunkach. Może to być zarówno pożyczka gotówkowa, jak i kredyt hipoteczny. Ten drugi jest jednak znacznie trudniejszy do otrzymania. Decyzja pracownika banku zależy przede wszystkim od zdolności kredytowych kredytobiorcy oraz jego historii zaciąganych zobowiązań. Niemałe znaczenie ma terminowe spłacanie dotychczasowych rat lub karty kredytowej.

Co więcej, podczas ubiegania się o kredyt dla rencisty ważna jest także wysokość wpływającej co miesiąc renty. Jest to bowiem dochód, na podstawie którego często wyliczana jest zdolność finansowa kredytobiorcy. Pomagamy naszym Klientom nawet z niewielką zdolnością kredytową w uzyskaniu optymalnej pożyczki na wybrany przez siebie cel.

Kredyt dla seniora

Choć banki często mają limit wiekowy dla osób, którym udzielają pożyczek, uzyskanie kredytu dla seniora nie jest niemożliwe. Osoby utrzymujące się wyłącznie z emerytury również mogą starać się o zdobycie kredytu. Decyzja o jego przyznaniu może być pozytywna po spełnieniu kilku warunków. Przede wszystkim istotna jest wysokość i regularność dochodów, wiek kredytobiorcy, a także jego historia kredytowa. Jeśli starsza osoba ma na swoim koncie wiele spłacanych terminowo rat za zakupy, będzie miała dużą szansę na pozytywny wynik.

Zapraszamy jednak do kontaktu także osoby, które chcą ubiegać się o kredyt dla seniora, a ich możliwości kredytowe są stosunkowo niewielkie. Wieloletnie doświadczenie w branży pozwala nam podejmować odpowiednie kroki na drodze do przyznania pożyczki również dla starszych osób. Warto wziąć pod uwagę, że seniorom o wiele łatwiej jest uzyskać kredyt gotówkowy niż hipoteczny.

Trudny kredyt – na zasiłku

Osoby wykazujące niskie dochody mogą mieć więcej trudności z otrzymaniem pożyczki od banku, niezależnie od jej rodzaju. Mimo to kredyt na zasiłku jest możliwy do uzyskania, jeśli osoba ubiegająca się o niego wykaże odpowiednie możliwości kredytowe. Szansę na otrzymanie kredytu zwiększa bogata historia kredytowa, terminowe spłacanie rat za zakupy, karty kredytowej, otrzymanych mandatów czy innych posiadanych zobowiązań.
O kredyt na zasiłku mogą się zatem ubiegać osoby będące na zasiłku macierzyńskim, chorobowym lub pobierające alimenty. Regularne wpływy na konto przez określoną ilość miesięcy czy lat są dla banku zapewnieniem płynności środków finansowej danej osoby. Należy jednak wspomnieć, że w takich sytuacjach najczęściej przyznawane są wyłącznie kredyty gotówkowe. Pomagamy jednak naszym Klientom uzyskać je na preferencyjnych warunkach, z optymalną wysokością miesięcznej spłaty.

Przeszkody w uzyskaniu kredytu

Wnioskowanie o trudne kredyty takie, jak kredyty dla rencistów, seniorów czy osób utrzymujących się z zasiłku są niezwykle częstą sytuacją. Jednak działając na własną rękę, nie zawsze może być ona rozpatrzona pozytywnie. Klienci mogą mieć problemy z uzyskaniem kredytu, kiedy:

  • posiadają wpis do Krajowego Rejestru Dłużników albo posiadają niekorzystny scoring w Biurze Informacji Kredytowej, z uwagi na sprawy niezwiązane z kredytami – na przykład niezapłacone alimenty, mandaty lub niezapłacone faktury za telefon. Wpisy do KRD spowodowane wypowiedzianymi chwilówkami też nie stanowią problemu dla doradców dFinance.pl, lecz warto pamiętać, aby były one wpisane co najmniej 6 miesięcy przed wnioskowaniem o kredyt,
  • są wpisani do Biura Informacji Gospodarczej pod takim samym obwarowaniem, jak w przypadku wpisu do KRD,
  • mają gorszą historię kredytową albo zostali poddani windykacji bankowej (o ile została ona zamknięta najpóźniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku kredytowego),
  • są zatrudnieni w oparciu o umowę o dzieło, umowę zlecenia, umowę okresową lub dopiero podjęli się pracy i nie wykazują jeszcze koniecznego trzymiesięcznego stażu,
  • skierowali wiele zapytań do Biura Informacji Kredytowej (przekraczając 12 zapytań w ciągu ostatnich trzech miesięcy),
  • nie posiadają dochodów na poziomie, który pozwoliłby im na spłatę zaciągniętych kredytów,
  • posiadają obecnie lekkie zaległości w spłatach kredytów z sektora pozabankowego – do 30 dni,
  • mają bieżące zaległości na kredytach bankowych – do 60 dni. Dla takich klientów przewidziana jest dłuższa współpraca, polegająca na negocjacjach z bankami, restrukturyzacją i obniżaniem kosztów kredytów,
  • otrzymują zagraniczny dochód otrzymywany na konto w polskim banku,
  • są obcokrajowcami na karcie pobytu. Oferujemy takim Klientom preferencyjne kredyty na czas trwania pobytu.