logo dfinance

Jak mądrze rozwijać działalność za pomocą kredytów bankowych?

Kredyty firmowe, kredyty gotówkowe, konsolidacyjne

Otwarcie własnej działalności gospodarczej i związane z nią nadzieje, perspektywy są dużym wydarzeniem w życiu człowieka. Plan rozwoju niejednokrotnie weryfikują realia rynkowe. Jak zyskać przewagę konkurencyjną na tak zaawansowanym rynku? Jaki kredyt firmowy wybrać?

Prowadzone działalności gospodarcze podzielić możemy na wysoko kapitałochłonne oraz te, w których kosztowa bariera wejścia jest stosunkowo niższa. Działalności z wysokim kapitałem niezbędnym do ich uruchomienia to np. przemysł farmaceutyczny czy zaawansowana technologicznie produkcja na większą skalę. Niska bariera wejścia spotka przedsiębiorcę w otwarciu małego punktu handlowego, czy biura ubezpieczeniowego. Jak w jednym i drugim przypadku najszybciej się rozwinąć? Jak zyskać przewagę nad lokalną bądź międzynarodową konkurencją? Wszystko to zależy od specyfiki branży, a najlepszą wiedzę mają w tym temacie sami przedsiębiorcy.

Koszty kredytu firmowego, jak przedsiębiorcy optymalizują koszty kredytów

Planując kredyt na rozwój firmy, przedsiębiorcy słusznie zwracają dużą wagę na odsetki kredytów. Rozłożenie finansowania kredytu gotówkowego, na 10 lat sumarycznie generuje spore koszty odsetkowe. Im większa kwota kredytu, tym koszty odsetkowe idą w górę. Jak obniżyć koszty kredytów?

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, posiadający kredy bankowy ma prawo wliczyć odsetki od produktów kredytowych w koszty uzyskania przychodu, co doprowadzi do zmniejszenia podatku. Ważną kwestią w tym przypadku jest terminowe płacenie odsetek, czyli regularne spłacanie kredytu stosownie do przesłanego przez bank harmonogramu.

Odliczanie odsetek dotyczy kredytów, których celem był lub jest rozwój działalności. Są to tzw. Kredyty firmowe, te generowane w BIK-u firmowym. Kredyt posiadany przez przedsiębiorcę w BIK-u prywatnym, wzięty na studia dla dziecka nie będzie podlegał odliczeniom odsetek. W takim przypadku kontrola podważy słuszność odliczania comiesięcznych odsetek kredytowych.

Podobna reguła dotyczy prowizji oraz opłat naliczonych do umowy kredytowej z bankiem. Prowizja będzie zasadnie odliczona od dochodu, jeśli celem kredytu był szeroko rozumiany cel rozwojowy działalności. Jest to bardzo szeroka kategoria pozwalająca lwią część kosztów kredytowych znacznie obniżyć. Jedyny wyjątek stanowi odliczenie prowizji środków pozyskanych z kredytów, wydanych na zakup środków trwałych. Zalecamy w tym przypadku skonsultowanie poszczególnych planów zakupowych z osobami odpowiadającymi za księgowość w państwa firmach. Środki trwałe odliczyć można dopiero na etapie przekazania ich do użytkowania, na wcześniejszych etapach stanowią powiększenie odpisów amortyzacyjnych. Przypadek prowizji naliczonej od wcześniejszej spłaty kredytu co do zasady również podlega odliczeniu od przychodu.

Większość osób prowadzących działalność gospodarczą pomyśli, że wkład pracy w odliczenie takich kosztów jest niewspółmierny do rezultatów, wyliczenie działu księgowego w firmie z pewnością jednoznacznie udowodni, że warto.

Charakterystyka bankowych produktów kredytowych skierowanych do firm

Kredyt Inwestycyjny

Jednym z podstawowych celów każdej działalności gospodarczej jest rozwój. Właśnie dlatego powstał kredyt celowy, skierowany na szeroko pojęty rozwój firmy. Najczęściej skierowany na powiększenie majątku bądź środków trwałych firmy. Z tym produktem wiąże się więcej formalności dla kredytobiorcy. Występuje potrzeba uzasadnienia celu kredytu, wykazania że środki pozyskane z kredytu bezpośrednio wpłyną na rozwój firmy. Jeśli więc jako przedsiębiorca masz konkretny pomysł na inwestycje, podparty projektem lub biznesplanem ten kredyt będzie dla Ciebie. Pomimo większej liczby dokumentów jest to kredyt stosunkowo tańszy, co oczywiście wiąże się z dodatkową liczbą dokumentów jak np. już podczas spłaty kredytu przedstawianie faktur, jako dowodu wydatkowania środków z kredytu na cele inwestycyjne. Kredyt Inwestycyjny cechuje się także większą elastycznością, banki są w stanie zgodzić się na dłuższe okresy spłat niż w przypadku kredytów gotówkowych.

Kredyt firmowy obrotowy

 Kredyt firmowy którego celem jest sfinansowanie bieżącego działania firmy. W przypadku szerszej skali działalności zdarzają się poślizgi w ściąganiu należności od kontrahentów. Niestety pomimo takiego obrotu rzeczy przedsiębiorca zobowiązany jest płacić pracownikom na czas, regulować podatki do ZUS, US terminowo. W związku z tym kredyt obrotowy z powodzeniem może poratować w przypadku nieterminowych płatności. Kredyty obrotowe sprawdzają się też w przypadku większego zakupu towarów w działalności handlowej. Kredyt obrotowy zazwyczaj przyznawany jest na krótszy okres, np. na 12 miesięcy i w razie potrzeby odnawiany. Rozróżniamy 2 warianty kredytu obrotowego dla firmy: Kredyt w rachunku bieżącym oraz kredyt obrotowy na rachunku obrotowym.

Kredyt w rachunku firmowym

 Zobowiązanie aktywne na rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym firmy, tzw. ROR. Można też spotkać nazewnictwo „salda debetowego”. Omawiany kredyt dla firmy, przeznaczony jest na dowolny cel ustalany przez przedsiębiorcę. Może to być cel konsumpcyjny, inwestycyjny czy dyspozycje wypłat pracownikom. Każdy przelew jaki trafia na konto firmowe stanowi pomniejszenie tej formy kredytu.

Linia Kredytowa

Bardzo podobne działanie jak w kredycie na rachunku, nie mniej linia zakładana jest na osobnym rachunku, innym niż firmowy. Wpływy na konto firmowe nie zostaną zaliczone na poczet długu, przez co gospodarowanie finansami wydaje się prostsze. Bank stwarza swojemu klientowi możliwość zadłużenia się, umawia z nim dokładną kwotę i czas płaty, oraz prowizje.

Jeśli masz jakieś pytania, chcesz wiedzieć jaki kredyt firmowy najlepiej przyczyni się do szybkiego rozwoju Twojej firmy zadzwoń. Rozmowa z naszym doradcą nic nie kosztuje. Kompetentni doradcy, którzy doświadczyli już planów rozwojowych wielu większych i małych firm pomogą Ci nakreślić plan na przyszłość.

Tel: 537 166 839

biuro@dfinance.pl +48 537 166 839

Zostaw Swój numer - oddzwonimy

biuro@dfinance.pl +48 537 166 839