logo dfinance

Czym jest WIBOR(R) i w jaki sposób wpływa na kredyty?

kredyt

Z WIBORem  mamy zazwyczaj do czynienia przy zaciąganiu kredytów oraz w przypadku zakładania w banku lokaty. O ile marża bankowa czy prowizja za udzielenia kredytu są dla nas oczywiste, o tyle rzadko wiemy skąd się bierze WIBOR i jak wpływa na wysokość oprocentowania.

Wysokość WIBORu

WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) jest to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom. Banki działają bowiem nie tylko jako kredytodawcy, ale też jako kredytobiorcy, pożyczając środki między sobą w zamian za określony procent. Tym procentem jest właśnie WIBOR. Nie jest on stały, zmienia się niemal każdego dnia (w dni robocze o godz. 11:00) i jest ustalany na konkretny okres od momentu zawarcia transakcji. WIBOR obliczany jest na podstawie deklaracji złożonych przez wyodrębnioną grupę banków. Zasadniczo na wysokość WIBOR mają wpływ wydarzenia na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym. Dodatkowo jego wysokość zależy od decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczących wysokości stóp procentowych, których wzrost powoduje też wzrost stawki WIBOR oraz od poziomu inflacji, której rosnąc, powoduje wzrost WIBOR.

WIBOR a kredyt

Choć WIBOR dotyczy oprocentowania kredytów międzybankowych, to ma też wpływ na oprocentowanie kredytów firmowych i konsumenckich. Oprocentowanie kredytu składa się z WIBORU oraz marży banku. Konsumenci nie mają wpływu na wartość WIBOR, ale mogą negocjować wysokość marży bankowej.
WIBOR wpływa na ratę kredytu w zależności od rodzaju wybranego oprocentowania, które może być stałe lub zmienne. W przypadku oprocentowania stałego, stosowanego najczęściej przy krótkoterminowych kredytach gotówkowych, wartość WIBOR ma znaczenie jedynie w chwili ustalania warunków i zawierania umowy, a raty i koszt kredytu są stałe. Natomiast przy oprocentowaniu zmiennym, związanym zazwyczaj z długoterminowymi kredytami hipotecznymi, oprocentowanie zmienia się wraz ze zmianą stawki WIBOR. Jeśli ona rośnie, wzrasta też oprocentowanie kredytu, jeśli ona maleje, to oprocentowanie też spada. W tej sytuacji raty i koszt kredytu są zmienne.

biuro@dfinance.pl +48 537 166 839

Zostaw Swój numer - oddzwonimy

biuro@dfinance.pl +48 537 166 839