logo dfinance

Jakie metody są stosowane przy badaniu zdolności kredytowej?

badanie zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa jest podstawowym czynnikiem, który banki i inne instytucje finansowe biorą pod uwagę przy udzielaniu kredytów. Jej ocena opiera się na różnych metodach badania. W niniejszym artykule przyjrzymy się tym metodom szczegółowo, aby zrozumieć, jak instytucje finansowe oceniają zdolność kredytową klientów.

Analiza historii kredytowej

Instytucje finansowe sprawdzają dane zawarte w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) oraz Krajowym Rejestrze Długów (KRD), które zawierają informacje na temat wcześniejszych zobowiązań, terminowości ich spłat oraz ewentualnych problemów związanych z niespłaconymi długami. Na podstawie tych danych bank może ocenić ryzyko niewypłacalności klienta i podjąć decyzję o przyznaniu kredytu.

Ocena sytuacji finansowej klienta

Obejmuje analizę dochodów i wydatków Klienta. Instytucje finansowe mogą żądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dochody, takich jak wyciągi z konta bankowego, deklaracje podatkowe czy umowy o pracę. Następnie analizują wydatki, które mogą obejmować miesięczne koszty utrzymania, opłaty za mieszkanie oraz inne zobowiązania finansowe. Na podstawie tych informacji obliczany jest wskaźnik DTI, który pokazuje stosunek długów do dochodów klienta i pozwala ocenić jego zdolność do obsługi kolejnych zobowiązań.

Analiza gwarantów i zabezpieczeń

W niektórych przypadkach banki mogą również wymagać od klientów dostarczenia dodatkowych gwarantów lub zabezpieczeń majątkowych na wypadek niewypłacalności. Wiele instytucji finansowych oferuje jednak kredyty gotówkowe bez zabezpieczeń, gdzie kredytobiorca może otrzymać odpowiednią sumę gotówki wyłącznie na podstawie swojego bieżącego dochodu (niezależnie od posiadanej umowy), a także historii kredytowej.

Ocena scoringowa

Polega na przypisaniu klientowi określonej liczby punktów na podstawie analizy różnych czynników ryzyka. System oceny scoringowej bierze pod uwagę m.in. historię kredytową, wiek klienta, wykształcenie, zatrudnienie czy miejsce zamieszkania. Im wyższy wynik scoringowy, tym większa szansa na uzyskanie kredytu i korzystniejsze warunki finansowania.

biuro@dfinance.pl +48 537 166 839

Zostaw Swój numer - oddzwonimy

biuro@dfinance.pl +48 537 166 839