logo dfinance

Czy pobieranie zasiłku chorobowego stanowi przeszkodę w staraniu się o kredyt?

kredyt w polskich złotych

Zdolność kredytowa to kluczowy czynnik brany pod uwagę przez banki przy ocenie wniosków o kredyt. Instytucje finansowe biorą pod uwagę różne czynniki, takie jak staż pracy, dochody czy historię kredytową klienta. Zasiłek chorobowy może wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej wnioskodawcy, ponieważ jest to dochód tymczasowy, który zazwyczaj nie pokrywa się z pełną pensją pracownika.

Dochody i forma zatrudnienia

Banki zwracają szczególną uwagę na rodzaj umowy o pracę oraz dochody klienta w sytuacji starania się o kredyt na zasiłku. Jeśli osoba pobierająca zasiłek chorobowy ma na stałe umowę o pracę, to dla banku jest to sygnał stabilności finansowej. W takim przypadku nawet jeśli obecnie klient otrzymuje niższe świadczenia z tytułu zasiłku chorobowego, bank może liczyć na to, że po zakończeniu okresu niezdolności do pracy przyszłe dochody wnioskodawcy wrócą do stanu sprzed zachorowania.

W przypadku umowy o dzieło czy zlecenie sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Banki mogą uznać, że osoba na takiej umowie ma niższą zdolność kredytową, szczególnie jeśli w trakcie jej obowiązywania wystąpiła konieczność pobierania zasiłku chorobowego. W takim przypadku bank może wymagać od klienta przedstawienia dodatkowych gwarancji lub zabezpieczeń spłaty kredytu.

Okres pobierania zasiłku chorobowego

Długość okresu pobierania zasiłku chorobowego również może wpłynąć na decyzję banku. Jeśli wnioskodawca otrzymuje świadczenia tylko przez krótki czas, to instytucja finansowa może ocenić, że to nie wpłynie znacząco na zdolność kredytową. W sytuacji, gdy świadczenie jest pobierane przez dłuższy czas, bank może uznać, że takie przypadki wiążą się z większym ryzykiem niewypłacalności. Na szczęście w udzieleniu finansowania mogą Ci pomóc doświadczeni doradcy kredytowi, którzy współpracują z największymi bankami w Polsce i przeprowadzają z nimi skuteczne negocjacje.

biuro@dfinance.pl +48 537 166 839

Zostaw Swój numer - oddzwonimy

biuro@dfinance.pl +48 537 166 839