logo dfinance

Odpowiedzialność małżonka za długi, przy kredytach bankowych

Odpowiedzialność małżonka za długi, kredyty bankowe gotówkowe, konsolidacyjne.

Kredyty bankowe gotówkowe i konsolidacyjne. Odpowiedzialność małżonka za długi.

Małżeństwo, co za tym idzie wspólne gospodarstwo domowe ma swoje wady jak i zalety. Dzielenie się wydatkami, wspólne rozliczanie podatków, wzajemna pomoc niewątpliwie są lepszymi stronami takiego układu. Odpowiedzialność jednej strony za drugą już mniej. Co w sytuacji kiedy żona nie spłaca swoich bankowych kredytów, na ile mąż może być za nie odpowiedzialny? Postaramy się omówić kwestię odpowiedzialności za długi małżonka.

Odpowiedzialność męża za długi żony, odpowiedzialność żony za długi męża

Najczęściej powtarzająca się sytuacja wśród naszych klientów to ta, w której małżonkowie zaczynają razem brać kredyty. Jeśli tracą nad nimi kontrolę, lub jeden z nich dobiera zobowiązania poza bankowe, dodatkowo bojąc się do tego przyznać zaczynają się schody. Zgłaszają się klienci który oczekują kredytu bez zgody małżonka. Klienci dostają takie kredyty. Każdy bank do pewnej kwoty oferuje kredyty bez wymaganej zgody małżonka. Jeśli pojawia się problem ze spłatą takich zobowiązań jak wygląda podział odpowiedzialności między małżonkami?

Wyrażona zgoda małżonka na kredyt bankowy

W tej sytuacji małżonkowie odpowiadają za dług wspólnym majątkiem, a główny kredytobiorca dodatkowo swoim majątkiem osobistym. W tym rozwiązaniu bank ma spore możliwości dochodzenia do swoich praw oraz windykacji należności z obu małżonków.

Brak zgody małżonka na kredyt bankowy

Osoba widniejąca na kredycie jako kredytobiorca w przypadku problemów ze spłatą odpowiada całym swoim majątkiem. Bank może rościć sobie żądania także do części majątku wspólnego, ale nie będzie tego robić w odniesieniu do majątku osobistego małżonka, który nie wyraził zgody na kredyt.

Wspólny kredyt obu małżonków

W tym przypadku na kredycie widnieje dwóch kredytobiorców. Odpowiadają oni zupełnie tak samo za dług, czyli majątkiem wspólnym oraz osobistym. Bank posiada największe możliwości egzekwowania długu od małżonków właśnie w tym przypadku.

Jeśli jednak bank udowodni, że kredyt pozyskany przez jednego małżonka, bez zgody drugiego poszedł na sfinansowanie wspólnych potrzeb, bank może wymagać zwrotu od obu małżonków.

Odpowiedzialność małżonka za długi, kredyty bankowe, podsumowanie

Warto pamiętać, że omówione w tym wpisie sytuacje dotyczą kredytowania klientów w trakcie bycia w związku małżeńskim. Ważnym jest aby małżonkowie mieli świadomość jakim następstwem jest zgoda na kredytowanie, wyrażona małżonkowi. Jeśli mąż czy żona bardzo lekko podchodzą do kwestii zakredytowania, dobierania gotówki, może lepiej wcześniej zabezpieczyć się podpisując rozdzielność majątkową?

biuro@dfinance.pl +48 537 166 839

Zostaw Swój numer - oddzwonimy

biuro@dfinance.pl +48 537 166 839