W obecnych czasach coraz więcej klientów korzysta z oferty kredytowej banków. Są to zarówno konsumenci prywatni, jak też przedsiębiorstwa czy instytucje. Kredyty to atrakcyjna forma oprocentowanej pożyczki, która pomaga szybko zrealizować inwestycję, wymarzoną podróż, zakup drogiego sprzętu, samochodu a nawet przeprowadzenie remontu. Kredyty gotówkowe oraz konsolidacyjne to bardzo atrakcyjne formy wsparcia i nie wymagają zabezpieczenia. Raty kredytu dobierane są do indywidualnych potrzeb i możliwości, a czas spłaty wynosi przeciętnie od kilku miesięcy do kilkunastu lat. Jaką drogę trzeba przejść do uzyskania kredytu? Najpierw należy znaleźć optymalną ofertę, czy to osobiście w banku, czy też za pośrednictwem profesjonalnej firmy doradczej, następnie spotkać się z przedstawicielem, który zweryfikuje naszą zdolność kredytową i, ostatecznie, podpisać umowę.

 

Jakie czynniki bierze się pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej?

 

Każda prośba o udzielenie kredytu analizowana jest indywidualnie. Klient przedstawia swoje zaświadczenie o zarobkach bądź kilka ostatnich przelewów od pracodawcy, historię innych pożyczek i kredytów a także podaje informacje osobiste takie jak stan cywilny, ilość dzieci na utrzymaniu czy informacje o ewentualnych współkredytobiorcach. Jeżeli którykolwiek z tych czynników wypadnie niekorzystne, zostanie udzielona odpowiedź odmowna. Wpływ na to może mieć niestabilna forma zatrudnienia (inna niż o pracę na czas nieokreślony), wcześniejsze nieuregulowane zobowiązania lub też wysokość zarobków, która uniemożliwia spłacanie rat na oczekiwanych warunkach.

 

Odmowa udzielenia kredytu. Co dalej?

 

Klient, który nie posiada zdolności kredytowej, zostanie poinformowany przez bank lub pośrednika o przyczynie odmowy.  Następnie zostaną mu przedstawione dalsze wskazówki. Czasami jest to weryfikacja i zmiana wysokości rat lub oczekiwanego okresu spłaty, innym razem wystarczyć może spłata wcześniejszych pożyczek lub kredytów bądź zmiana warunków zatrudnienia.