logo dfinance

Czy istnieje maksymalny wiek kredytobiorcy?

kredyt

Fakt, że kredyt zaciągnąć można dopiero po osiągnięciu pełnej zdolności do czynności prawnych, czyli (prawie bez wyjątków) pełnoletności – w Polsce wraz z ukończeniem 18. roku życia – nie budzi zdziwienia. Co jednak z górną granicą? Tak, większość banków określa maksymalny wiek kredytobiorcy. O tym, dlaczego i na jakich zasadach obowiązuje więcej w tym wpisie.

Dlaczego banki określają maksymalny wiek kredytobiorcy?

Udzielenie kredytu jest sformalizowanym, skomplikowanym i stosunkowo długim procesem. W trakcie tego procesu instytucje finansowe zbierają wszelkie informacje potrzebne do stwierdzenia, że klient terminowo spłaci zaciągnięty dług. Banki biorą pod uwagę nie tylko zarobki i historię kredytową, ale też wiek potencjalnego kredytobiorcy. Wynika to z tego, że z wiekiem wzrasta ryzyko choroby. To z kolei wpłynąć może na trwałe obniżenie zarobków, utrudnienie znalezienia innego ich źródła dochodów itp. Dlatego też banki określają maksymalny wiek kredytobiorcy, aby zmniejszyć ryzyko nieterminowej spłaty zobowiązania.

Czy to oznacza, że uzyskanie kredytu jest niemożliwe dla np. emeryta? Przede wszystkim – nie każdy kredyt w nie każdym banku jest obwarowanymi ograniczeniami dotyczącymi górnej granicy wieku. Więcej o tym w paragrafie poniżej. Poza tym jednak warto pamiętać, że przy każdej skomplikowanej sytuacji kredytowej – a bycie w określonym wieku może być jedną z nich – pomocą służy pośrednik finansowy. Profesjonalnie zajmuje się on negocjowaniem i formalną oprawą tzw. trudnych kredytów.

Jak działa maksymalny wiek kredytobiorcy?

Banki, szczególnie w przypadku kredytów hipotecznych, nie określają maksymalnego wieku w momencie zaciągania kredytów.  Dzieje się tak, ponieważ w tym przypadku spłata zobowiązania trwa wiele lat. W związku z tym maksymalny wiek kredytobiorcy dotyczy momentu, w którym będzie on spłacał ostatnią ratę. Waha się on między ok. 70. a 80. rokiem życia. Inaczej ma się sprawa w przypadku kredytów gotówkowych. Chociaż wiele banków wskazuje, że maksymalny wiek w momencie spłaty ostatniej raty powinien wynosić około 80 lat, to istnieje też sporo podmiotów nie narzucających limitu wiekowego.

biuro@dfinance.pl +48 537 166 839

Zostaw Swój numer - oddzwonimy

biuro@dfinance.pl +48 537 166 839