logo dfinance

Co powinna zawierać treść umowy o udzielenie kredytu?

treść umowy o udzielenie kredytu

Kredyt to dla wielu osób szansa na polepszenie komfortu życia. Często jest sposobem na zakup wymarzonej nieruchomości, wystartowanie z biznesem lub dalszy rozwój osobisty. Należy jednak podkreślić, że zaciągnięcie zobowiązania finansowego zawsze jest poważną decyzją, która wymaga przemyślanych działań. Podstawą jest również stworzenie profesjonalnej umowy. Dlaczego jest ona tak ważna? I jakie informacje powinna zawierać treść umowy o udzielenie kredytu? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Czym jest umowa kredytowa?

Umowa kredytowa to umowa zawierana pomiędzy kredytobiorcą i kredytodawcą. Jej definicję i sposób zawierania podaje m.in. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. Na szczególną uwagę zawarty w niej artykuł 69, gdzie powiedziano:

„Art. 69. 

Umowa kredytu

  1. Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.
  1. Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:

1) strony umowy;

2) kwotę i walutę kredytu;

3) cel, na który kredyt został udzielony;

4) zasady i termin spłaty kredytu;

4a) w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu;

5) wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany;

6) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu;

7) zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu;

8) terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych;

9) wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje;

10) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.”

Jakie elementy powinna zawierać umowa kredytowa?

Definicja ta daje więc wgląd w informacje, jakie powinna zawierać poprawnie stworzona umowa kredytowa. Podstawą jest oczywiście wskazanie stron, czyli określenie, kto jest kredytobiorcą, a kto kredytodawcą. Konieczne jest także wskazanie kwoty zobowiązania oraz określenie waluty, w jakiej kredyt zostaje udzielony. W niektórych sytuacjach wymagane jest również podanie celu kredytowania.

Inne ważne elementy to m.in. podanie zasad i terminu spłaty zobowiązania, w tym określenie konkretnego harmonogramu spłaty. Na uwagę zasługuje również podane oprocentowanie oraz zasady ewentualnych zmian jego wysokości. W umowie kredytowej znajdziemy także informację o warunkach wprowadzania zmian do dokumentu, a także o tym, czy i jak możliwe jest rozwiązanie umowy.

Umowa o udzieleniu kredytu zawiera więc podstawowe, ale niezwykle ważne informacje, które każdy kredytobiorca musi znać. Staranne przeanalizowanie tych danych jest kluczowe do bezproblemowej spłaty zobowiązania i maksymalnego wykorzystania możliwości, jakie ono daje. Treść umowy o udzielenie kredytu, jeśli masz jakieś pytania zapraszamy do kontaktu. 

biuro@dfinance.pl +48 537 166 839

Zostaw Swój numer - oddzwonimy

biuro@dfinance.pl +48 537 166 839