logo dfinance

Kredyt studencki, podstawowe informacje

Kredyty studenckie, czym są jak dostać

Wybierasz się na studia, jednocześnie nie mając wystarczających środków potrzebnych do życia? Nie wiesz czy możliwym będzie połączenie pracy dorywczej ze studiami? Zastanawiasz się nad pomocą w formie kredytu studenckiego? W artykule postaramy się opisać czym jest kredyt studencki. Dlaczego dobrze jest z niego jest korzystać, oraz jakie bywają jego słabsze strony.

Zasada działania kredytu studenckiego

Zanim opiszemy zasady działania kredytu studenckiego, wymienimy banki które udzielają takich finansowań warto skupić się na definiowaniu tego zobowiązania. Czym w zasadzie jest kredyt studencki?

Kredyt studencki to zobowiązanie udzielane młodym ludziom podejmującym studia, których normalnie nie stać byłoby na podjęcie dalszej nauki. Kredy jest elementem wyrównywania szans, rozszerzania dostępu do szkolnictwa wyższego.

Okres naboru wniosków o pozyskanie kredytu studenckiego przypada na okres od lipca do października. Banki obsługujące program kredytów studenckich to:

  • PKO BP
  • PEKAO SA
  • Bank Polskiej Spółdzielczości

Wymiar kwotowy, jaki można pozyskać z kredytu studenckiego (raty co miesiąc wypłacane przez bank studentowi) to kwoty od 400 zł do nawet 1000 zł.

Każdego roku ustalane są kwoty maksymalnego dochodu na osobę w rodzinie, poniżej których przysługuje prawo do starania się o kredyt studencki. Czytając na stronie Ministerstwa:

„Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2018/2019 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości 2.500 zł (kwota netto).”[1]

W przypadku negatywnej weryfikacji bank może obniżyć kwoty przyznanego kredytu.

Dla kogo kredyt studencki

„Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.”

Poręczyciel w kredycie studenckim

Najlepszym rozwiązaniem jest poręczenie jednego z rodziców. Takie zabezpieczenie bez problemu spowoduje większą wiarygodność i bank nie będzie mieć podstaw do odmówienia udzielenia kredytu. Jeśli jednak sytuacja rodziców nie jest najlepsza, nie wykazują dochodów bądź nie mają pracy można strać się o zabezpieczeni kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W przypadku zamieszkiwania terenu wiejskiego instytucją właściwą do stanowienia poręczeń jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Okres spłaty kredytu studenckiego

Kredyt przeznaczony jest na utrzymanie w okresie studiowania, maksymalny okres wypłaty świadczenia to 6 lat. Przeważająca większość studentów podpisuje umowy kredytowe na 3 lata studiów licencjackich. Okres maksymalny dotyczy studentów studiów jednolitych. W przypadku studiów doktoranckich maksymalny okres pobierania kredytu studenckiego to 4 lata. Student lub doktorant otrzymuje comiesięczne wypłaty, tzw. transze przez 10 miesięcy roku akademickiego. Podstawowym warunkiem otrzymywania kredytu jest posiadanie statusu studenta.  Student zobowiązany jest rok rocznie przedstawiać do banku swoją legitymację studencką, która potwierdza kontynuowanie studiów. W przypadku studiów zagranicznych niezbędne będzie zaświadczenie o kontynuacji studiów. Student lub doktorant zobowiązany jest również poinformować bank o sytuacji przerwania studiów.

Umorzenie kredytu studenckiego, czy to możliwe?

Możliwym jest nawet 50 % umorzenie pozyskanego kredytu studenckiego, kiedy absolwent znajduje się w elitarny gronie 1 % najlepszych studentów w danym roku akademickim.

Jeśli jest w gronie od 1.01% do 5 % najlepszych możliwe umorzenie to 35 % uzyskanej kwoty. Kiedy te statystki wynosiły od 5,01 do 10 % możliwym jest umorzenie 20 % wartości kredytu.

Wnioski o umorzenie kredytu dostępne są na stronie ministerstwa (LINK)

[1] https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-o-kredytach-studenckich-w-roku-akademickim-20182019-2 dostęp online dnia 09.05.2019

biuro@dfinance.pl +48 537 166 839

Zostaw Swój numer - oddzwonimy

biuro@dfinance.pl +48 537 166 839