logo dfinance

Kredyt a pożyczka

Kredyt a pożyczka

W języku potocznym przyjęło się używanie terminów „kredyt” i „pożyczka”, jako synonimów. Trzeba jednak wiedzieć, że pojęcia te nie są tożsame, a warunki, na których można się starać o kredyt lub pożyczkę, znacząco się od siebie różnią. Czym jest kredyt, a czym pożyczka? – Zapraszamy do uważnej lektury naszego artykułu.

Kredyt – tylko w banku

Bez wątpienia, zarówno kredyty, jak i pożyczki, stanowią formę długu. W obydwu przypadkach mamy do czynienia z dwiema stronami, do których zaliczają się kapitałobiorcy i kapitałodawcy. Trzeba jednak zaznaczyć, że każda z nich podlega odrębnym przepisom prawym. W Polsce kredyty regulowane są normami prawa bankowego, pożyczki natomiast – prawem cywilnym. Dodatkowo kredytu udzielić może tylko i wyłącznie bank. Warto także wiedzieć, że instytucje te nie przyznają kredytów ze środków własnych. Najczęściej wykorzystują do tego fundusze, które zostały zdeponowane przez ich klientów. Pożyczek może natomiast udzielać zarówno każda osoba fizyczna, jak i instytucja, która posiada środki przeznaczone na ten cel.

Różne umowy

Różnice pomiędzy kredytami a pożyczkami widoczne są również w rodzajach zawieranych umów. Umowa kredytowa – pod rygorem nieważności – musi zostać zawarta w formie pisemnej. Konieczne jest w niej szczegółowe ustalenie zarówno stron umowy, celu, dla którego udzielony został kredyt, zasad i terminów spłaty, jak i wysokości oprocentowania i prowizji. W przypadku pożyczek prawo jest o wiele mniej restrykcyjne i daje możliwość wybrania dowolnej formy umowy.

Odpłatność a pożyczka

Trzeba zaznaczyć, że umowa kredytowa jest zawsze umową odpłatną. Oznacza to, że za udzielenie kredytu bank pobiera prowizję i – dodatkowo – od jego wykorzystanej kwoty nalicza określone oprocentowanie. Pożyczka jest natomiast umową nieodpłatną.

Podsumowanie

Kredyt i pożyczka pomimo, że służą podobnym celom, to jednak znacząco się od siebie różnią. Największe rozbieżności dotyczą zarówno strony, która ich udziela, przedmiotu umowy, jak ich formy.

biuro@dfinance.pl +48 537 166 839

Zostaw Swój numer - oddzwonimy

biuro@dfinance.pl +48 537 166 839