Terminem trudne kredyty bankowe, określamy świadczenia udzielane kredytobiorcom w ciężkiej sytuacji finansowej oraz osobom, które nie mogą poszczycić się najlepszą historią kredytowania. Warto bowiem pamiętać, że banki uważnie analizują wiarygodność finansową każdego Klienta, starającego się o uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych. Jeśli dana osoba wywiązuje się ze swoich zobowiązań kredytowych, jest rzetelnym i terminowym płatnikiem, a dodatkowo posiada stabilny dochód na odpowiednim poziomie, staje się wówczas dla instytucji finansowych cennym klientem. Banki chętnie udzielają wsparcia takim Klientom, oferując im często znacznie lepsze warunki niż osobom, które nie mogą wykazać się równie dobrą historią finansową. Należy mieć jednak na uwadze, że w sytuacji, kiedy terminowość spłat ulega zaburzeniu, pojawiają się coraz większe zaległości oraz przeterminowania rat, banki obniżają Klientowi scoring (punktowa ocena wiarygodności w BIK).

Kiedy bank nie udzieli kredytu?

Obok wymienionych sytuacji, bank może odmówić udzielenia kredytu również wtedy, gdy kredytobiorca zalega z płatnościami względem organów skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kluczowy wpływ na decyzję kredytodawcy może mieć również brak rzetelności, jaką potencjalny kredytobiorca wykazał się względem swoich kontrahentów. Powyższe uwagi dotyczą rzecz jasna przedsiębiorców. Warto dodać, że pierwszym krokiem w budowaniu na nowo dobrej historii kredytowania może być konsolidacja kredytów firmowych. Klienci, którzy spotkali się z odmowną decyzją banku, powinni zadbać o swój scoring. Mogą to zrobić właśnie poprzez uporządkowanie zaciągniętych już zobowiązań.

Kredyt z niskim dochodem

Banki często odmawiają kredytowania ze względu na niedostateczną ilość środków, jakie mogą zostać zaangażowane w obsługę zobowiązania. Uzyskanie kredytu z niskim dochodem, na przykład na zasiłku, jest jednak możliwe. Nasi specjaliści pomogą Państwu w zdobyciu finansowana, nawet w sytuacji, gdy nie powinniście dostać kredytu. Współpracujemy bowiem aż z 15 największymi bankami, działającymi na polskim rynku – Alior Bank, Nest Bank, Getin, Plus Bank, mBank, Raiffeisen, Credit Agricole, Santander, Deutsche Bank, Bank Pocztowy, Idea Bank, SKOK, TF Bank, PKO BP, BNP Paribas. Przeprowadzamy z tymi podmiotami skuteczne negocjacje, które w efekcie dają świetne rezultaty dla naszych klientów. Dlatego nawet uzyskanie kredytu dla seniora i rencisty, nie jest dla nas problemem.

Przeszkody w uzyskaniu kredytu

Klienci mogą mieć problemy z uzyskaniem kredytu, kiedy:

  • posiadają wpis do Krajowego Rejestru Dłużników albo posiadają niekorzystny scoring w Biurze Informacji Kredytowej, z uwagi na sprawy niezwiązane z kredytami – na przykład niezapłacone alimenty, mandaty lub niezapłacone faktury za telefon. Wpisy do KRD spowodowane wypowiedzianymi chwilówkami też nie stanowią problemu dla doradców dFinance.pl, lecz warto pamiętać, aby były one wpisane co najmniej 6 miesięcy przed wnioskowaniem o kredyt
  • są wpisani do Biura Informacji Gospodarczej pod takim samym obwarowaniem jak w przypadku wpisu do KRD
  • mają gorszą historię kredytową albo zostali poddani windykacji bankowej (o ile została ona zamknięta najpóźniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku kredytowego)
  • są zatrudnieni w oparciu o umowę o dzieło, umowę zlecenia, umowy okresowe lub dopiero podjęli się pracy i nie wykazują jeszcze koniecznego trzymiesięcznego stażu
  • skierowali wiele zapytań do Biura Informacji Kredytowej (przekraczając 12 zapytań w ostatnich 3 miesiącach)
  • nie posiadają dochodów na poziomie, który pozwoliłby im na spłatę zaciągniętych kredytów
  • posiadają obecnie lekkie zaległości w spłatach kredytów z sektora pozabankowego, do 30 dni
  • mają bieżące zaległości na kredytach bankowych, do 60 dni. Dla takich klientów przewidziana jest dłuższa współpraca, polegająca na negocjacjach z bankami, restrukturyzacją i obniżaniem kosztów kredytów
  • otrzymują zagraniczny dochód, otrzymywany na konto w polskim banku
  • są obcokrajowcami na karcie pobytu. Oferujemy takim klientom preferencyjne kredyty na czas trwania pobytu.