Czym jest kredyt dla firm?

Rozwój firmy niejednokrotnie wymaga ogromnych nakładów finansowych, przez co kredyt dla firm staje się niezbędną dźwignią wzrostu działalności. Uzyskanie wystarczających funduszy tradycyjną, bankową ścieżką nie jest natomiast łatwe, szczególnie na początku prowadzenia działalności gospodarczej. Właśnie dlatego dFinance.pl podejmuje wszystkie możliwe kroki, by uczynić proces uzyskania kredytu komfortowym i bezproblemowym dla Klienta. Cele kredytowania mogą być natomiast różne – uruchomienie własnego biznesu, nabycie nowych maszyn i sprzętu, wyposażenie siedziby, zakup niezbędnego oprogramowania, zarówno bieżące, jak i planowane wydatki, a także inwestycje. Banki oferują kilka różnych rodzajów kredytów. Najpopularniejsze z nich to kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne oraz kredyty konsolidacyjne. dFinance.pl pomaga w uzyskaniu każdego z wyżej wymienionych typów, oferuje kredyty dla większości rodzajów działalności gospodarczych oraz spółek.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy to świadczenie przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności firmy. Jako przykład można wskazać chociażby wynagrodzenie pracowników oraz koszty administracyjne. Z reguły przedsiębiorcy posiłkują się tym rodzajem świadczenia w celu zabezpieczenia płynności finansowej, bowiem duża część posiadanych funduszy jest „zamrożona“ w należnościach od dłużników. Specyfika tego rodzaju kredytów polega również na tym, że świadczenia te mają charakter krótkoterminowy (mniej niż rok) i nie posiadają harmonogramów spłaty.

Kredyt inwestycyjny

Nieco bardziej doniosłą formą kredytu dla firmy jest kredyt inwestycyjny. Środki uzyskane w ramach tego świadczenia przeznaczane są na szeroko rozumiany rozwój firmy i realizację przedsięwzięć. Banki, udzielając tego typu kredytów, przeprowadzają tak zwaną analizę ekonomiczno-finansową, której celem jest określenie, czy dane przedsięwzięcie ma szansę powodzenia oraz czy nie jest obarczone zbyt dużym ryzykiem. Nasi Klienci nie muszą się tym jednak martwić. Podpowiemy, w jaki sposób dopełnić wszystkich wymaganych formalności.

Kredyt konsolidacyjny

Podobnie jak w przypadku osób fizycznych, kredyt konsolidacyjny dla firm polega na połączeniu istniejących zobowiązań w jedno, celem uzyskania korzystniejszej, niższej raty kredytu oraz rozłożenia zobowiązania na dłuższy okres kredytowania. Nasi specjaliści przeprowadzają negocjacje z instytucjami finansowymi, żeby pozyskać jak najlepszą ofertę dla Klienta.

Co możesz zyskać?

  • oferujemy kredyty dla firm do 500.000 zł
  • minimalny, wymagany okres działalności firmy to 12 miesięcy
  • kredyt nawet przy niskich dochodach firmy, bądź nawet braku wykazywanego dochodu!
  • kredyt nawet przy zaległościach w ZUS oraz US

Oblicz swoją niższą ratę kredytu w kalkulatorze kredytowym.

Dodatkowo polecamy sprawdzić nasze ofertę