Udzielamy pomocy w uzyskaniu kredytu dla firm na karcie podatkowej. Karta podatkowa to korzystny sposób rozliczania się z urzędem skarbowym, który wybiera wielu przedsiębiorców. Polega ona na opłacaniu podatku w tej samej wysokości, bez względu na wysokość przychodu uzyskanego przez przedsiębiorstwo. Nie wszystkie firmy mogą jednak wybrać tę formę rozliczania się z urzędem skarbowym. Skorzystać z niej mogą jedynie przedsiębiorstwa prowadzające działalność na terenie Polski i działające w następujących branżach: transport, rozrywka, handel detaliczny, gastronomia.

Jeśli więc świadczą Państwo usługi z zakresu organmistrzostwa, prowadzą warsztat witrażowniczy, jesteście rusznikarzami, a może po prostu taksówkarzami, możecie potrzebować kredytu dla firmy na karcie podatkowej. Jego samodzielne uzyskanie może nie być łatwym zadaniem. Różne banki w odmienny sposób oceniają bowiem wiarygodność potencjalnych kredytobiorców, którzy rozliczają się w oparciu o kartę podatkową. Istotnym kryterium jest staż firmy. Część banków wymaga nawet 24 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, innym wystarczy 18, 12 lub jedynie 6 miesięcy. Nasi doświadczeni dorady mogą pomóc w uzyskaniu finansowania zarówno krócej, jak i dłużej działającym przedsiębiorstwom, rozliczającym się na podstawie karty podatkowej.