Co rozumiemy jako trudne kredyty bankowe?

Jako trudne kredyty bankowe rozumiemy świadczenia udzielane w sytuacji, gdy kredytobiorca (osoba fizyczna lub przedsiębiorca) znajduje się w złej sytuacji finansowej lub posiada niezbyt dobrą historią kredytową, co z reguły prowadziłoby do niespełnienia przesłanek pozwalających na udzielenie kredytu.

W jakich sytuacjach banki odmawiają udzielenia kredytu?

Główną przesłanką odmowy udzielenia kredytu przez bank jest niska punktacja (scoring) klienta w raporcie Biura Informacji Kredytowej. Z tego bowiem względu banki uznają daną osobę fizyczną lub przedsiębiorcę za nierzetelnego kontrahenta. Na ocenę BIK-u wpływ mają przede wszystkim: aktywność kredytowa, terminowe płacenie kredytów oraz częstotliwość wnioskowania o kredyt. Poza tym banki nie chcą udzielać kredytu, jeżeli przyszły kredytobiorca posiada zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz w Urzędzie Skarbowym. Ten element dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców, u których skrupulatnie sprawdza się kwestię rozliczania z wyżej wymienionymi instytucjami. Istotną przeszkodą w otrzymaniu kredytu jest również nieposiadanie zdolności kredytowej. Na przykład z uwagi na chociażby zatrudnienie na umowę o dzieło, zbyt niskie dochody albo już istniejące zobowiązania kredytowe. Nasze szanse na kredyt mogą pogrzebać również liczne zapytania kredytowe w BIK.

Trudne kredyty: dla dFinance.pl nie istnieją ograniczenia

Doświadczenie firmy dFinance.pl w branży finansowej i zatrudnianie najlepszych specjalistów w dziedzinie bankowości pozwalają na uzyskanie korzystnej i realnej oferty kredytowej. Oferty skierowanej nawet dla osób, których sytuacja finansowa teoretycznie nie pozwala na otrzymanie świadczenia. Współpracujemy z 15 bankami, największymi działającymi na polskim rynku – Alior Bank, Nest Bank, Getin, Plus Bank, mBank, Raiffeisen, Credit Agricole, Santander. Ponadto Deutsche Bank, Bank Pocztowy, Idea Bank, SKOK, TF Bank, PKO BP, BNP Paribas. Przeprowadzamy skuteczne negocjacje, które w efekcie dają świetne rezultaty i setki zadowolonych Klientów.

Trudne kredyty, jakie problemy pokonujemy?

Uzyskujemy kredyty nawet dla Klientów, którzy:

  • posiadają wpis do Krajowego Rejestru Dłużników albo posiadają niekorzystny scoring w Biurze Informacji Kredytowej, z uwagi na sprawy niezwiązane z kredytami – na przykład niezapłacone alimenty, mandaty lub niezapłacone faktury za telefon. Wpisy do KRD spowodowane wypowiedzianymi chwilówkami też nie stanowią problemu dla doradców dFinance.pl, lecz warto pamiętać, aby były one wpisane co najmniej 6 miesięcy przed wnioskowaniem o kredyt
  • są wpisani do Biura Informacji Gospodarczej pod takim samym obwarowaniem jak w przypadku wpisu do KRD
  • mają gorszą historię kredytową albo i nawet zostali poddani windykacji bankowej (o ile została ona zamknięta najpóźniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku kredytowego)
  • zatrudnieni są w oparciu o umowę o dzieło, umowę zlecenia, umowy okresowe lub dopiero podjęły się pracy i nie wykazują jeszcze koniecznego trzymiesięcznego stażu
  • skierowali wiele zapytań do Biura Informacji Kredytowej (przekraczając 12 zapytań w ostatnich 3 miesiącach)
  • dochodowo nie posiadają możliwości spłaty swoich obecnych rat
  • posiadają obecnie lekkie zaległości w spłatach kredytów z sektora pozabankowego, do 30 dni
  • mają bieżące zaległości na kredytach bankowych, do 60 dni. Dla takich klientów przewidziana jest dłuższa współpraca, polegająca na negocjacjach z bankami, restrukturyzacją i obniżaniem kosztów kredytów
  • otrzymują zagraniczny dochód, otrzymywany na konto w polskim banku
  • są obcokrajowcami na karcie pobytu. Oferujemy preferencyjne kredyty na czas trwania pobytu.

Oblicz swoją niższą ratę kredytu w kalkulatorze kredytowym

Dodatkowo polecamy sprawdzić naszą ofertę

Kredyt gotówkowy

Kredyt konsolidacyjny